Plats: Stockholm, Spånga
Nästa kurstillfälle: TBD
Pris: 5000kr/deltagare

Kursagenda:

WiFi-teknik:
– Vad är WiFi?
– Vad är grundförutsättningen för ett välfungerande WiFi-nät?
– CSMA/CA
– Signal och frekvenser
– 802.11
– Roaming

WiFi-projektering och installation:
– WiFi-inmätning (Site survey)
– AP-plan inkl montering
– Eftermätning (Site survey)

WiFi-felsökning:

– Viktors WiFi-triangel
– Är WiFi-felet?
– Identifiera felet: Fysisk installation? Var och vilka? Vilket band?
– Åtgärda felet: Optimera kanaler. Placera/montera om AP.
– Om ovan inte hjälper: Uppdatera WiFi-systemet. Uppdatera klienter