Vilka olika sorters WiFi finns det?

Den första WiFi-standarden hette 802.11 och sattes 1997. Den kunde hantera hastigheter upp till 2 mbit per sekund och blev aldrig populär. Därefter kom i tur och ordning 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac och 802.11ax. 2018 bestämde sig organisationen Wi-Fi Alliance för att övergå till enklare namn. 802.11b döptes om till WiFi 1, 802.11a fick heta WiFi 2 och så vidare. Det innebär att WiFi 6 är det nya namnet på 802.11ax.

Vad är det för skillnad på de olika WiFi-versionerna?

Varje ny version av WiFi-standarden är betydligt snabbare än den föregående. Sålunda låg den maximala hastigheten för WiFi 1 (802.11b) på 11 megabit per sekund, medan WiFi 2 (802.11a) kom upp i 54 megabit per sekund. När det gäller WiFi 6 ligger den maximala hastigheten på 9 608 megabit per sekund, alltså 9,6 gigabit per sekund.

Det är svårt att komma upp i så höga hastigheter i verkligheten, men enligt de tester som utförts kan du åtminstone räkna med 30-40 procent högre hastighet än med WiFi 5 (802.11ac).

Vad erbjuder WiFi 6?

  • 30-40% snabbare än WiFi 5
  • högre kapacitet och bättre täckning
  • bättre prestanda i stora nätverk med många enheter.
  • bättre säkerhet
  • mindre strömförbrukning
  • bättre stabilitet
  • bakåtkompatibel med äldre versioner av WiFi

WiFi6 har en teknik som kallas TWT.

TWT står för Target Wakeup Time och är en teknik som gör enheterna mer strömsnåla. Detta är framför allt tacksamt i batteridrivna smarta hem-tillbehör.

TWT fungerar så att enheterna som inte längre gör ett datautbyte med AP går ned i viloläge och därmed frigör bandbredd åt andra enheter. Detta bidrar till färre störningar och därmed stabilare räckvidd. Det ger också längre batteritid i batteridrivna enheter såsom smarta hem-tillbehör (t.ex. sensorer).