Eirp (Equivalent isotropically radiated power), är ett mätvärde för signalstyrkan som en WLAN enhet sänder, även kallat uteffekt.

För att få fram ett slutgiltigt värde för signalstyrkan när man har en antenn kopplad till enheten använder man sig av 3 st värden: dBm, dB samt dBi.
Enhetens uteffekt är då dBm. Sedan subtraherar man värdet från signalförlusten i antennkabeln (loss). Det sista värdet som mäts i dBi är antennförstärkning (antenna gain), det är ett värde som talar om hur mycket antennen förstärker signalen.

Så lite enkelt är det sammanfattat så här:

PEIRP = Pout – Loss + Gain
Uteffekten = WLAN uteffekt (dBm) – kabelförlusten (dB) + antennförstärkning (dBi)

Exempel:

Du har en enhet som ger 15 dBm.
Antennkabeln är 5 m lång och ger 4,5 dB förlust.
Antennen du använder har 9 dBi förstärkning.

Så enkelt uträknat ser det ut såhär. Eirp = 15 – 4,5 + 9 = 19,5 dBm.

Det tillåtna värdet för 2,4 bandet är 100 milliwatt medan det tillåtna värdet för 5Ghz-bandet ligger på 200 milliwatt. Utomhus är det tillåtna värdet upp mot 1 watt.

20 dBm = 100 milliwatt.