Ruckus support och garanti

Garanti

Ruckus erbjuder hårdvarugaranti på samtliga produkter. Vanligtvis är det 1 år på utomhusprodukter och begränsad livstidsgaranti på inomhusprodukter. Garantin är i form av inskicksgaranti, och det tar vanligtvis upp till 4 veckor att få produkt i retur. Återförsäljare registrerar garantiärenden direkt på https://support.ruckuswireless.com/, detta ger snabbast produkt i retur.

NoWire kan hjälpa er med garantihanteringen. Då gäller följande procedur:
1. Återförsäljaren ansvarar för felsökning och felbeskrivning.
2. NoWire registrerar ärendet hos Ruckus.
4. Efter godkänd RMA från Ruckus skickar återförsäljaren produkten till NoWire: Domnarvsgatan 11, 16353 Spånga. Märk med RMA-nummer!
5. NoWire skickar den trasiga produkten till Ruckus.
6. Ruckus återsänder en utbytesprodukt till NoWire. NoWire återsänder denna till återförsäljaren.

Vid ofullständig eller tillkommande felsökning debiteras detta återförsäljaren.

Support

Support på Ruckus produkter gäller endast om det finns gällande supportavtal och det är normalt knutet till mjukvaran. För mer fakta kring Ruckus supportalternativ: https://support.ruckuswireless.com/