Här samlar vi vanligt förekommande och användbara CLI-kommandon för Ruckus switchar. Parametrar som ex IP-adress är bara angivna som exempel. Samtliga kommandon är baserade på firmware 08.0.80 och framåt. Full CLI-dokumentation från Ruckus finns här.

Från och med firmware version 08090 är default username: super och password: sp-admin

enable
-Läget enable erbjuder grundläggande kommandon som ex ping, men tillåter ingen konfiguration.
device> enable
device#

configure terminal
-För att kunna göra konfiguration i switchen behöver man öppna konfigurationsläget.
device# configure terminal
device(config)#

write memory
Skriver aktuell konfiguration till startup config.

show configuration
Visar konfigurationen som ligger sparat i startup config.

show running-config
Visar aktiv konfiguration sk running config.

reload
Startar om switchen.

hostname
-Ger enheten ett värdnamn
hostname switch01

ip address
-Konfigurerar switchen med IP-parametrar. Exempel nedan.
ip address 192.168.1.3/24 
ip default-gateway 192.168.1.1

sz active-list
-Ansluter switch mot Smartzone-controller
sz active-list 192.168.1.99
show sz status

Öppna konfigurationsläge på portar
-Enskild port (exempel)
device#configure terminal
device(config)#interface ethernet 1/1/1
device(config-if-e1000-1/1/1)#

-En serie av portar (exempel)
device(config)#interface ethernet 1/1/1 to 1/1/24
device(config-if-e1000-1/1/1-1/1/24)#

Firmware uppgradering med USB-minne
-Nedan följer ett exempel på firmware uppgradering med hjälp av USB-minne. Sökvägen i kommandosträngen måste matcha sökvägarna på USB-minnet (nedan är bara ett exempel).
copy disk0 flash 08070c/ICX7150/Boot/mnz10113.bin bootrom
copy disk0 flash 08070c/ICX7150/Images/SPS08070c.bin primary
erase startup-config
unmount disk0
reload

show mac-address
Visar switchens MAC-adresstabell på portnivå.

show inline power
Visar POE-status på varje port. POE är aktiverat by default från och med firmware version 08.0.80

Aktivera fanless mode (endast på 7140-24P och 7150-48P, reducerar POE-budget till 150W)
chassis fanless all
no chassis fanless all

Aktivera SSH
-Kommandon för aktivering av SSH. Ersätt understruket med användarnamn och lösenord efter egen preferens.
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh key-exchange-method dh-group1-sha1
username user123 password password123
aaa authentication enable default local
aaa authentication login default local
aaa authentication login privilege-mode

Konfigurera VLAN
-Skapa ett nytt VLAN eller öppna konfiguration för ett befintligt.
device(config)# vlan 2

-Konfigurera portar som untagged eller tagged. OBS: default VLAN kan inte konfigureras som tagged.
device(config-vlan-2)# untagged ethernet 1/1/11 
device(config-vlan-2)# tagged ethernet 1/1/12

-Ta bort VLAN-konfiguration från port
device(config-vlan-2)# no untagged ethernet 1/1/11
device(config-vlan-2)# no tagged ethernet 1/1/12

– Konfigurera default VLAN
device(config)#default-vlan-id 22

-Konfigurera management VLAN
device(config-vlan-2)# management-vlan

-Se en summering över VLAN-konfigurationen
show vlan 

Aktivera LLDP
lldp run 
show lldp neighbors

Konfigurera en LAG-länk mellan två switchar
-Exemplet nedan använder lag01 som namn på länken. Kommandon måste köras på båda switcharna.
lag lag01 dynamic id auto
ports ethernet 1/2/1 to 1/2/2
show lag

erase system factory-default
Raderar all konfiguration och återställer switchen i fabriksläge.