Med Ruckus Unleashed kan man nu skapa mindre trådlöst nätverk med upp till 25 accesspunkter och 512 klienter utan att behöva använda en sk. controller – ZoneDirector.

En av accesspunkterna i nätverket blir master och sköter uppdateringar och distribution av konfigurationen till accesspunkterna i nätverket. Skulle Primary master accesspunkten gå ned, tar Standby-Master accesspunkten över och blir Primary master.

Unleached_structure

Accesspunkterna som stödjer Unleashed är:

  • Ruckus ZoneFlex R500
  • Ruckus ZoneFlex R510
  • Ruckus ZoneFlex R600
  • Ruckus ZoneFlex R710
  • Ruckus ZoneFlex T710

Konfigurationen av nätverket sker enkelt genom att ansluta trådlöst till nätverket ”Configure.Me”Unleached_config

 

Positionering:

Positioning