BeamFlex är marknadens första smarta MIMO-antenn som kombinerar bättre WiFi-räckvidd,större täckningsområde, stabilare uppkoppling samt mer kapacitet. BeamFlex styr WiFi-signalernarunt störningar och säkerställer en stabil signal som även passar fördröjningskänsliga applikationersom IP-TV, video och VoIP. BeamFlex använder en matrisantenn med flera kraftfulla riktantennersom kombineras i realtid för att åstadkomma en exponentiell ökning av kapaciteten och riktverkan.

BeamFlex: Marknadens bästa WiFi-prestanda tack vare adaptiv antennteknik

Vanliga accesspunkter (läs alla andra leverantörer) har antenner med rundstrålande verkan.En rundstrålande antenn strålar likt en naken glödlampa: all energi i alla riktningarhela tiden.
ruckusbeamflexbild6    ruckusbeamflexbild1

Fördelar/nackdelar rundstrålande antenn:

  • Man behöver inte tänka på riktning när man monterar accesspunkten.
  • Radiosignalerna sänds även dit mottagaren inte finns (helt i onödan).
  • Täckningen begränsas.

På de flesta accesspunkter idag kan man montera på externa antenner med riktverkan (riktantenn). Antennen täcker då ett mer begränsad område.

Tänk: bakom glödlampan finns nu en reflektor = ficklampa.
ruckusbeamflexbild2

Med en riktantenn skjutsar vi all energi i en mer begränsad riktning. Radiosignalerna skickas nu koncentrerat i den riktning vi (förhoppningsvis) har klienterna.

Fördelar/nackdelar riktantenn:

  • Längre räckvidd/täckning på radiosignalerna (jämför: ficklampan kastar en längre ljuskägla än glödlampan)
  • Antennen sänder bara i den riktning vi har tänkt oss, inte någon annanstans i onödan.
  • En WiFi-klient som hamnar bakom antennen får dålig eller ingen täckning.
  • Antennen måste riktas in för varje accesspunkt vid installationen.
  • Installationen kräver mer avancerad täckningsplanering.BeamFlex = glödlampan och ficklampan tillsammans

ruckusbeamflexbild3

BeamFlex kan arbeta tillsammans mot alla klientchipset som bygger på WiFi-standard.

I samtliga produkter från Ruckus används BeamFlex vilket ger dem oöverträffad radioprestanda.

Hur fungerar BeamFlex?ruckusbeamflexbild5

Under skalet på en Ruckus-accesspunkt finnsberoende på modell 8 till 19st individuellt riktade antennelement. Varje antennelement representerar täckningen mot en viss riktning från accesspunkten. Detta tillsammans med en algoritm gör att accesspunkten kan ”känna” sig fram till vilka av accesspunktens antennelement som ger bäst täckning till den klient som just för tillfället kommunicerar med accesspunkten. BeamFlex antennen kan alltså rikta täckningen dynamiskt mot varje WiFi-klient men samtidigt behålla den rundstrålande egenskapen av en vanlig rundstrålande antenn.

 

BeamFlex ger Ruckus-accesspunkten bättre räckvidd jämfört med konkurrerande accesspunkter med traditionella antenner. Men det är långt ifrån den enda frukten denna antennteknik ger.

 

Nyckeln till att bygga ett välfungerande och stabilt WiFi-nätverk är att undvika att nätverkets accesspunkter sänder in i varandras täckningsceller med samma frekvens. För att undvika störningar mellan accesspunkter som uppstår när flera accesspunkter sänder på samma kanal/frekvens (sk Co-channel Interference) ställer man in accesspunkterna för att sända på olika kanaler. Problemet är dock att det i 2,4GHz frekvensutrymmet, som är det vanligast använda i WiFi, bara finns tre kanaler (1,6 och 11) som inte överlappar/översänder varandra.

ruckusbeamflexbild4
På samma sätt gäller det att avvärja frekvensstörningar från radiotrafik som man inte har makt att styra över, exempelvis grannens WiFi-accesspunkter men även annan radioutrustning.

Vad har då Beamflex med detta att göra? Jo allt! En accesspunkt som bara sänder signalen till mottagande klient och inte någon annanstans i lokalerna/miljön klarar sig betydligt bättre mot störande radiosignaler än traditionella accesspunkter med rundstrålande antenner.

Om du står i en stor samling med människor och bara samtalar med en person, ropar du då ut i en megafon? Nej, inte Ruckus heller!

ruckusbeamflexbild6

Ruckus adaptiva BeamFlex-antenn är en patenterad lösning och liknar inget annat på marknaden. Ett Wifi-nät som drivs av accesspunkter från Ruckus ger högre bandbredd även med stora laster klienter.

Den absolut viktigaste parametern när det kommer till att välja leverantör för sitt trådlösa nätverk bör alltid vara radioprestanda, dvs vad som händer mellan accesspunkt och klient, och just här finns det ingen som slår Ruckus!

Läs mer på Ruckus hemsidahär »

Se mer på www.ruckuswireless.com