Positionering med hjälp av WiFi

Ruckus SPoT är en tjänst som möjliggör för företag och organisationer att se hur många och var deras kunderna finns och eventuellt förflyttar sig, genom positionering. Idag har de flesta människor en mobiltelefon som har stöd för WiFi. Bara genom att kunden har sin telefon med sig, registreras kunden i företagets WiFi nät och ger information om position via Ruckus SPoT lösningen. Exempel på kunder är köpcentrum, flygplatser och arenor med många besökare.

Purple WiFi erbjuder en loginlösning via Facebook som gör att kunderna kan nå internet. Genom tjänsten får företag information om vilka användare som är inloggade, ålder, kön med mera. Det möjliggör riktade kampanjer mot vissa målgrupper men också bra underlag för potentiella hyresgäster som vill veta hur många besökare som finns i tex köpcentrumet.