Som Ni kanske noterat så återkommer Stålmannen regelbundet i våra inlägg på t.ex. LinkedIn. Detta då vi knutit ett längre samarbete där Stålmannen bland annat skall hjälpa oss att finna WiFi bus. Kontakta oss om Ni behöver hjälp av Stålmannen.