Multiple input Multiple output.
MIMO innebär att man använder sig av multipla antenner/antennelement för att skicka och ta emot signaler samtidigt.

Det finns olika varianter av den här tekniken t ex 2×2:2, 3×2:2, 3×3:2, 3×3:3 osv. Den första siffran står för hur många antenner som kan skicka signaler medan den andra siffran står för hur många antenner som kan ta emot signaler. Siffran som följer ”:” är antalet samtida dataströmmar (se Spatial Multiplexing) mot en klient. Det vanliga idag är 2×2:2, 3×3:2, 3×3:3 och 4×4.

Innan 11n så har WLAN alltid varit halv duplex (antingen lyssnar man eller så tar man emot signaler) då det bara haft en radio och ett antennelement för att skicka och ta emot signaler på. Med den nya tekniken så används en antenn för skicka och en för att ta emot, vilket gör trådlöst till full duplex.

MIMO används i 802.11n och 802.11 ac.