I en miljö där man behöver nätaccess men inte alltid har tillgång till vanligt trådat fast nät är MESH ett väldigt bra alternativ.

Ett mesh WLAN består av flera accesspunkter som oavsett varandra alltid jobbar för att skicka trafiken den kortaste sträckan. I en mesh är det enbart ”portalen” som är i behov av en fast nätförbindelse, övriga accesspunkter i nätet jobbar mot att skicka sin trafik till portalen den kortaste sträckan, dvs minst antal hopp.
Skulle en punkt i ett mesh wlan gå ner har du alltid en väldigt bra felsäkerhet i det att närliggande accesspunkter då istället bara skickar trafiken till en annan granne.
Man kan dra paralleller till större routade WAN-nät där nätstrukturen är väldigt liknande i det att när en punkt

mesh1 går ner så routas bara trafiken om en annan väg.
Accesspunkt nr 2 skickar sin trafik till portalen via accesspunkt nr 1. Skulle accesspunkt 1 sen få problem och upphöra att fungera en period så skickar accesspunkt nr 2 helt enkelt sin trafik via accesspunkt nr 3 istället.
Detta i kombination med det icke befintliga behovet för fast nätförbindelse dvs trådad infrastruktur gör WLAN mesh till ett väldigt bra alternativ för en väl fungerande nätverksmiljö.
Man kan självfallet även använda sig av flera portaler i en större miljö eller vid behovet av större felsäkerhet.

Man kan även vid behov brygga WLAN trafik med hjälp av mesh funktionen (se nedan). Detta är en bra lösning i en situation där du vill sammanföra ett mer avlägset LAN segment med din trådade
infrastruktur men accessen till vanligt nät är icke existerande.

mesh2