Under denna rubrik publicerar vi artiklar om de tekniker som används inom WiFi

Grundläggande teknik

IEEE 802.11 Standarder för WiFi

Strömförsörjning

Radioteknik

Platsbaserade tjänster