Magnus Hellström
VD
magnus.hellstrom@nowire.se
08-474 66 49
Anita Melander
Ekonomi
anita.melander@nowire.se
08-474 66 43
Emanuel Bäckstrand
Försäljning
emanuel.backstrand@nowire.se
08-474 66 47
Anton Eriksson
Innesälj, logistik
anton.eriksson@nowire.se
08-474 66 42