Kemikalieskatt tillkommer på elektronikvaror – Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.

Fr.o.m. 1 januari 2022 är kemikalieskatten ändrad till 166 kr per kilo. Maximalt belopp per vara är 457 kr.