Från den 1 juli 2017 tas en ny skatt på kemikalier i viss elektronik ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.

Skattepliktiga elektronikvaror:
122 kronor per kilo

Maximalt skattebelopp:
327 kronor per vara

Artikel Vikt kg/st Belopp per art/st
901-1205-EU00 1,000 122 kr
901-R310-WW02 0,220 27 kr
901-R500-WW00 0,350 43 kr
901-R510-WW00 0,350 43 kr
901-R610-WW00 0,578 71 kr
901-R710-WW00 1,050 128 kr
901-H320-WW00 0,195 24 kr
901-H510-WW00 0,230 28 kr
901-T300-WW01 1,000 122 kr
901-T301-WWXX 1,000 122 kr