Frekvensbanden för 5 GHz i Sverige ser ut enligt tabellen nedan.

Kanal 20 MHz Kanaler 40 MHz Kanaler Frekvens Band Användning
36, 40, 44, 48 4 2 5,15-5,25 Låga bandet, U-NII-1 Inomhus max 200 mW ERP. Ej DFS.
52, 56, 60, 64 4 2 5,25-5,35 Mellanbandet, U-NII-2 Inomhus max 200 mW ERP. DFS & TPC krav.
100-140 11 5 5,47-5-725 H-bandet, U-NII-2 802.11h. Max 1 W ERP. DFS & TPC krav.
149, 153, 157, 161, 165 5 2 5,725-5,875 Höga bandet, U-NII-3 ISM Band. Utomhus. EJ DFS & TPC krav.

Totalt 24 kanaler.

I Sverige är det inom WiFi tillåtet att använda det låga bandets frekvenser 5,150 (5,180) – 5,250 (5,40) GHz med en sammanlagd utsänd efttekt på 25 mW = 14 dB utomhus.

Det sk H bandet gäller även i Sverige och här kan vi använda oss av betydligt högre uteffekt, 30 dB = 1W.
Dessa frekvenser får endast användas under förutsättning att DFS (Dynamic Frequency Select) finns som standardfunktion och i detta ska Radar Detection vara inbyggd, dvs att enheten startar om, och lägger sig på en ny frekvens om den upptäcker en störande frekvens.

Internationellt ser det ut så här enligt tabellen nedan.

Frekvensband Kanal nr FCC ETSI MKK (Jp) SG ASIEN TW
Låga bandet 34 5,170*
(36 = default) 36 5,180 5,180 5,180
38 5,190
40 5,200 5,200 5,200
42 5,210
44 5,220 5,220 5,220
46 5,230
48 5,240 5,240 5,240
Mellan bandet 52 5,260 5,260 5,260
(52 = default) 56 5,280 5,280 5,280
58 5,300 5,300 5,300
60 5,320 5,320 5,320
H bandet 100 5,500
104 5,520
108 5,540
112 5,560
116 5,580
120 5,600
124 5,620
128 5,640
132 5,660
136 5,680
140 5,700
Övre bandet 149 5,745 5,745 5,745 5,745
(149 = default) 153 5,675 5,675 5,675 5,675
157 5,785 5,785 5,785 5,785
161 5,805 5,805 5,805 5,805
ISM bandet 165 5,825