Frekvensbanden för 2,4 GHz i Sverige ser ut enligt tabellen nedan.

frekvenser

frekvenser ISM står för Industrial, Scientiic, Medical och är ett licensfritt frekvensband på 2,4 GHz med max uteffekt på 100 mW i Sverige. Bandet används också av Bluetooth och mikrovågsugnar använder frekvensen 2,45 GHz, så dessa kan ge störningar. Eftersom kanalerna är överlappande så kommer de att störa varandra. För att vara helt säker på att inte störa varandra bör man planera att använda icke överlappande kanaler som 1, 7 och 13, om accesspunkterna befinner sig inom räckhåll för varandra.