I ett trådlöst nätverk med flera accesspunkter ihopkopplade kan klienter förflytta sig mellan accesspunkterna med bibehållen anslutning till nätverket. Exempel på nätverk där det är viktigt att kontakten inte bryta är lagermiljöer där mobila enheter som truckar behöver kontinuerlig kontakt med LAN nätverket.

roamingroaming_klient

För att roaming (förflyttandet av klienter mellan accesspunkter med bibehållen kontakt) ska fungera måste:

  • Alla Accesspunkter (AP) måste ha samma nätverksnamn (SSID) inom området där roaming ska tillämpas
  • Klienten måste använda ha korrekt nätverksnamn (SSID) som Accesspunkterna
  • Om en Accesspunkterna har Closed System inställt (visar ej SSID för klienterna), måste rätt SSID ställas in hos klientenför att kontakt och roaming ska fungera
  • Alla Accesspunkterna och klienter måste ha samma säkerhetsinställningar, tex WPA2 PSK för att kunna kommunicera.
  • Accesspunkternas täckningsområden måste överlappa varandra för att säkerställa att inga glapp i täckningen förekommer så att klienten alltid har täckning inom roamingområdet
  • Produkter som verkar inom 2.4 GHz bandet erbjuder längre räckvidd än produkter som verkar inom 5 GHz bandet.
  • En 802.11a eller b/g Accesspunkt arbetar med snabbare dataöverföringshastigheter än 802.11b. 802.11a och 11g produkter arbetar med hastigheter upp till 54 Mbits/s; 802.11b produkter arbetar med hastigheter upp till 11 Mbits/s.
  • Alla Accesspunkter inom samma område bör använda en unik, icke överlappande frekvenskanal. En Accesspunkt skannar standardmässigt efter lediga kanaler vid uppstarten men du kan även ställa in frekvens manuellt.
  • Accesspunkter som använder samma kanal bör vara installerade på ett sådant avstånd att möjligheten för störningar är så små som möjligt.