1. När jag installerat min M15/S15 kamera lyser en blå lysdiod på sensormodulen och jag ser ingen bild i kameran.

    Svar: Det beror på att kameran inte känner igen sensormodulen. Antingen har kameran en gammal programvara som inte har stöd för t ex 6 MP-moduler eller så är inte sensormodulen definierad i kameran.
    Åtgärd: Uppgradera kameran till senaste programversionen, eller gå in i Admin-menyn under sensormoduler och ange rätt sensormodul.

  2. Vilka kameror stöder Mobotix Management Center  MxMC?

    Svar: MxMC kräver minimum software version 4.3.2.77 eller nyare.
    Följande kameror stöder denna version:  D24M, M24M, Q24M, T24M, D14Di, S14, V14D, D25M, M25M, Q25M, T25M, i25, c25, D15Di, M15, M15-Thermal, S15, V15D.