firetide_blog_logo

Är din infrastruktur i behov av ett pålitligt och högpresterande trådlöst alternativ till fiber eller TP-kabel? Med Firetide Mesh förlänger ditt nätverk över radio när kostnaden för att installera kabel blir för dyr eller är omöjlig.

Ska du uppgradera infrastrukturen till fiber eller mesh? Firetide AutoMesh ger jämförbar prestanda och tillförlitlighet utan dyra installationskostnader.

Firetides främsta fördelar över sina konkurrenter är AutoMesh™ som ger en säker, högpresterande, trådlös infrastruktur baserad på mesh för videoövervakning, Internet, säkra publika nätverk och tillfälliga nätverk överallt där snabb driftsättning och enkel installation krävs.

Firetide Automesh™ ger hög prestanda, tillförlitlighet och mycket låg fördröjning.

Meshnätet kan byggas ut utan att tappa prestanda och även stödja mobilitet i infrastrukturen.

Vad är skillnaden mellan mesh och mesh?

Många leverantörer av WiFi-accesspunkter erbjuder idag mesh. Dessa lösningar fungerar utmärkt i mindre system och där man inte har behov av att skicka stora trafikvolymer, fördröjningskänslig trafik eller har behov av mobilitet i meshen. Firetide har en mesh som är en del av infrastrukturen. Detta innebär att man kan se hela meshen som en stor, distribuerad switch, där man delat upp den i 4-portarsenheter, noder. All kommunikation i meshen sker genom Ethernetportar, det finns alltså inga klienter i meshen. Fördelen med detta är att vi kan ha bättre kontroll över trafiken och vi kan dessutom göra infrastrukturen mobil.

När ska jag installera mesh från Firetide?

Som ett alternativ till fiber installationer, antingen pga. kostnader eller i t.ex. hamnar där man inte får gräva i området. Kostnader för att gräva ner fiberkabel är hög speciellt om man ska korsa vägar eller andra uppenbara hinder.

Vid större infrastruktur installationer med upp till 1000 noder och där det är viktigt att kunna expandera utan begränsningar i prestanda eller fördröjning.

Mobilitetslösningar där det krävs avbrottsfri videoöverföring i tex tunnelbanor.

Se hur Firetides installation av videoövervakning i Seols tunnelbana

Reliable Connectivity Anywhere:

Firetides mesh-nätverk är designade för stabil funktion både inomhus och utomhus och de hanterar utan problem samtidiga strömmar från både video-, röst och data, vilket gör den idealisk för storskalig bredbands- och företagsnätverk. Nätet är självläkande och skapar själv den smartaste trafikvägen för att möjliggöra snabb driftsättning och mycket tillförlitlig drift. Firetides AutoMesh routingprotokoll hanterar belastningen och trafikflöde på nätet för att optimera prestanda och kapacitet i hela meshen. Firetide kan erbjuda en lösning som inkluderar alla delar i nätverket och den innehåller HotPort noder för mesh-infrastrukturen, HotPoint accesspunkter för trådlös anslutning, HotClient trådlös klient för hemanvändare, HotView mjukvara för ett komplett system för hantering, Firetide Mobility Controller för mesh- och klientmobilitet samt Firetide WLAN Controller för avancerade trådlösa LAN.

Firetide erbjuder lösningar som innebär lägre kostnader och mindre komplexitet i bredbandsnätverk, publika nätverk, industriella applikationer samt nätverk för övervakningskameror och fastigheter. Dessa lösningar innefattar branschens enda säkra, högpresterande, standardbaserade trådlösa mesh-infrastruktur. Firetide modulära produkter och lösningar erbjuder oöverträffade fördelar inklusive:

  • Videokapacitet – Firetide ger en genomströmning och stabilitet för realtidsvideo med hög upplösning som är lika bra som ett trådbundet nätverk.
  • Skalbarhet – Firetides meshlösningar går enkelt att bygga ut till 1000 noder per mesh och tillsammans med deras Ethernet-baserade uppbyggnad ger det en enkel integration med trådbundna nätverk.
  • Modularitet – Firetides produkter är moduluppbyggda för att man på ett enkelt sätt ska kunna anpassa nätverket till de krav som ställs. De är lätta att integrera med existerande nätverksprodukter.
  • Säkerhet – Firetide ger möjlighet till multipla säkerhetsnivåer med hårdvarucertifikat som uppfyller de flesta krav och ger en mycket stark kommunikationssäkerhet.
  • Mobilitet – Firetide erbjuder roaming utan avbrott. Firetides lösning för mobilitet tillåter nätverksinfrastrukturen att bli mobil och ger möjlighet till realtidsvideo och IP-telefoni i mobila enheter såsom bilar eller tåg.
  • IP-Telefoni – Firetides meshprodukter är anpassade för realtidskommunikation och det inkluderar naturligtvis IP-telefoni.
  • Långsiktighet – Firetides 7000-serie finns för inom- och utomhus. Systemet är lätt att bygga ut och förstärka vid behov.,

Vad är skillnaden mellan mesh och mesh?

Många leverantörer av WiFi-accesspunkter erbjuder idag mesh. Dessa lösningar fungerar utmärkt i mindre system och där man inte har behov av att skicka stora trafikvolymer, fördröjningskänslig trafik eller har behov av mobilitet i meshen. Firetide har en mesh som är en del av infrastrukturen. Detta innebär att varje man kan se hela meshen som en stor, distribuerad switch, där man delat upp den i 4-portarsenheter, noder. All kommunikation i meshen sker genom Ethernetportar, det finns alltså inga klienter i meshen. Fördelen med detta är att vi kan ha bättre kontroll över trafiken och vi kan dessutom göra infrastrukturen mobil.

mesh-tabell

Meshtabell

Firetide HotPort 7000 Trådlös Mesh

meshtyper

Meshtyper

Firetide Mesh är i många fall ett lönsamt alternativ till fiberinfrastruktur och det ger möjlighet att expandera nätverket snabbt utan att ge avkall på bandbredd. Man kan dessutom utöka nätverkets funktioner med en rad olika fasta och mobila applikationer: stadsomfattande videoövervakning, trafikhantering och intelligenta transportsystem, WiFi för den mobila arbetaren och trådlöst bredband för områden med dålig täckning.

HotPort 7000 finns i två versioner, inomhus eller utomhusmontering. De har stöd för ett antal olika frekvensband: 900 MHz, 2,4 GHz, 4,9 GHz samt 5 GHz. I grundutförandet ger de en reell överföringskapacitet på ca 25 Mbps. Denna kan utökas med hjälp av MIMO-funktionalitet, där man via en mjukvarulicens låser upp stöd för MIMO och därmed får betydligt högre genomströmningshastighet, upp till 150MBps per radio. Det går också att via mjukvarulicens låsa upp en andra radioenhet i varje nod. Båda dessa funktioner är oberoende av varandra, och MIMO-licensen gäller för båda radioenheterna.

linear-mode

Linear Mode

HotPort 7000 har ett stort antal smarta funktioner för att man enkelt ska kunna sätta upp ett system, oavsett om det ingår 2 eller 1000 noder. Det finns bland annat en inbyggd spektrumanalysator, verktyg för att rikta in antenner och för kapacitetsplanering i nätverket. Tillsammans med HotView Pro, en mjukvara för hantering av Firetides produkter, skapar man en komplett plattform för trafikhantering.

Med hjälp av de båda radioenheterna kan man skapa en länk med dubbel kapacitet, så
kallad Bonded Mode. Alternativt går det att länka ihop flera enheter, Linear Mode, för att skapa en lång kedja där man behöver täckning längs till exempel ett spår. Det går även att använda en kabel i meshen, vilket ger en meshlänk på upp till 1 GB. Detta ger kraftigt ökad kapacitet i meshen. Andra funktioner är Quality of Service, VLAN-support, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Static Routes och multicast-grupper.

bonded-mode

Bonded Mode

Kapacitetskillnaden mellan Linear Mode och Bonded Mode, utan MIMO.

flodesbaserad-routing

Flödesbaserad Routing

En viktig funktion i som är unik för Firetide är flödesbaserad routing. Det ger en stabil hantering av stora trafikvolymer, som till exempel videotrafik. Den är automatisk lastbalanserande och det går att styra trafiken med hjälp av metriska värden. Det går även att hantera multicast mycket effektivt, vilket är en unik funktion för Firetide. Hanteringen av multicast öppnar för möjligheten att bygga trådlösa nätverk för video utan störningar.

En annan funktion är möjligheten till redundans. Den skapas med hjälp av en Gateway server tillsammans med Gateway Interface. Här får vi ordentlig lastbalansering över hela nätet och det går att ansluta många Gateway Interface i större nät.

redundansskiss

Redundansskiss

ethernet-direct

Ethernet Direct

Med hjälp av funktionen Ethernet Direct kan vi använda en kabelförbindelse mellan meshnoder. Eftersom en kabel oftast klarar av större hastigheter och är stabilare än en trådlös förbindelse kan vi med hjälp av denna leverera betydligt större kapacitet i meshen. Det går även att koppla ihop flera mesher med hjälp av kabel. I detta fall kallas funktionen Mesh Bridge.

Mobil infrastruktur är möjligt med Firetide och ger många möjligheter för intressanta lösningar. Det som skiljer Firetide från andra produkter är att vi inte behöver klienter i den trådlösa infrastrukturen. Den normala tiden för signalen att hoppa mellan noderna är ca 1,5 ms. Det är fullt tillräckligt för alla typer av applikationer. Praktiska användningsområden är till exempel anslutning av tåg till nätverket, där man kan erbjuda uppkoppling på tåget för till exempel Internet, övervakningskameror och reklamtavlor.

mobil-infrastruktur

Mobil Infrastruktur

Firetide produkter

HotPort 7020 är en meshnod för montering utomhus. Den har stöd för 2,4 och 5 GHz. Med licens går det att låsa upp en andra radio i noden och med en annan licens aktiverar man stöd för MIMO. HotPort 7020 har 3 Gigabit Ethernet-portar, varav 2 st kan leverera 802.3af PoE ut för t ex kameror. Den stöder både 230VAC och 12VDC.

HotPort 7010 är en meshnod för montering inomhus eller i vädersäker låda utomhus. Den har stöd för 2,4 och 5 GHz. Med licens går det att låsa upp en andra radio i noden och med en annan licens aktiverar man stöd för MIMO. HotPort 7010 har 4 Gigabit Ethernet-portar och den går att strömförsörja med 802.3at HiPoE, 12VDC eller 230VAC.

hotport7010

HotPort 7010

hotport7020

HotPort 7020

 

 

 

 

 

 

HotView Pro är en mjukvara för hantering och kontroll av ett Firetide meshnätverk. Den är byggd på klient/server-modell och är nödvändig för HotPort 7000 meshnoder. HotView Pro har många avancerade funktioner men är mycket lätt att använda och den ger en mycket bra överblick av hela meshen.
HotView Mobility Controller är en mjukvara för att hantera mobilitet i meshen. Med mobilitet menas att en mesh-nod kan förflytta sig i meshen utan avbrott eller paketförluster.

HotViewPro

HotView Pro

Produkter:

HotPort 7020hotport7020MeshnodHotPort 7020 är en meshnod för montering utomhus. Den har stöd för 2,4 och 5 GHz.Produktblad
HotPort 7010hotport7010MeshnodHotPort 7010 är en meshnod för montering inomhus eller i vädersäker låda utomhus. Den har stöd för 2,4 och 5 GHz.Produktblad
HotPort 6101/6102Hotport610xMeshnoderHotPort 6101/6102 meshnoder är två inomhus lösningar med en, 6101, respektive dubbel radio, 6202. Produktblad
HotPort 6201/6202HotPort620xMeshnoderHotPort 6201/6202 meshnoder är två utomhus lösningar med en, 6201, respektive dubbel radio, 6202. Produktblad
HotPort 3100hotport310xMeshnodHotPort 3100 seriens meshnoder ger Ethernet-anslutning inomhus via ett högpresterande, självanpassat trådlöst mesh-backbone.Produktblad
HotPort 3200hotport320xMeshnodHotPort 3203 meshnoder ger Ethernet-anslutning överallt utomhus över en högpresterande, självanpassat trådlöst mesh-backbone. Produktblad
HotPoint 4000hotpoint4500AccesspunktFiretide HotPoint trådlösa accesspunkter ger en modulär access för storskaliga trådlösa meshnätverk inomhus och utomhus.Produktblad
HotView ProHotViewProNetwork Management SoftwareHotView Pro Mesh Management programmet ger realtidsövervakning
och omfattande centralstyrd hantering av ett HotPort mesh-nätverk distribuerat i ett företag eller en tjänsteleverantörs infrastruktur.
Produktblad
HotViewNetwork Management SoftwareHotView mesh-programvara ger ett grafiskt gränssnitt för snabb och enkel konfigurering och driftsättning av Firetide HotPort högprestanda mesh-nätverk. Produktblad
HotClient 2100hotClient1Inomhus CPEFiretides HotClient 2000 klient (CPE) ger en säker och tillförlitlig lösning för att utöka räckvidden för trådlösa mesh-nätverk från utomhus till inomhus. Produktblad
HotClient 2200 hotClient2Utomhus CPEFiretides HotClient 2000 klient (CPE) ger en säker och tillförlitlig lösning för att utöka räckvidden för trådlösa mesh-nätverk från utomhus till inomhus. Produktblad