Anywhere Networks är ett ledande företag inom lösningar av trådlösa MESH-länkar. MESH är en teknik som möjliggör att datatrafiken kan välja bästa ”väg” dynamiskt genom ett kluster av trådlöst sammanlänkade radionoder. Produkten nyttjar fria frekvensband vilket gör att installation kan ske snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som ett direkt komplement till fiber

Goda skäl att välja Anywhere Networks
​Prestanda – hög throughput (upp till 1000 Mbps) med korta svarstider.
Priseffektivt – kapar i många fall markant kostnaden i jämförelse med en fiberinstallation.
Skalbart – nätverket kan enkelt förlängas eller byggas ut för att uppnå redundans.
Driftsäkert – tack vare unika funktioner i MESH-protokollet kan man konstruera ett nätverk som bibehåller driften även om enskilda radionoder går ned.
Säkerhet – trafiken i radiolänkarna skyddas med stark AES-kryptering.

Lär dig mer om Anywhere Networks, titta på webinaret!