2020-03-20

Bästa kund,

Med rådande läge med COVID-19 där många arbetsplatser är stängda och många arbetar hemifrån så vill vi be er vara lite extra noga när det kommer till leveranser. Vi vill uppmana er att säkerställa att någon är närvarande hos mottagaren vid leveransen. På så vis slipper vi onödiga returer och kostnader förenade med detta, samt att vi hjälps åt att inte belasta våra speditörer i onödan i en tid där de redan är i ett pressat läge.