802.11n är en WiFi-standard som introducerades år 2009. Den togs fram för att få högre hastighet, bättre räckvidd och för att möjliggöra videoströmmar i HD-format, och stora filöverföringar genom trådlösa nät. Den är också mycket bra på att hantera VoIP (Voice over IP). Generellt sett är 802.11n framtagen för att få snabbare och mer pålitliga trådlösa nät.

De viktigaste funktionerna inom 802.11n är följande:

  1. MIMO
  2. 2,4 GHz och/eller 5 GHz
  3. Spatial Multiplexing
  4. Frame aggregation
  5. Channel bonding

802.11n bygger på alla tidigare tillägg till 802.11-standarden, inklusive de förbättringar i MAC (Medium Access Control) som ingår i 802.11e för QoS och strömsparläge. 802.11n innehåller flera nya tekniker som sammankopplats och det finns dessutom ett antal tekniker som tillverkaren kan välja om de vill använda eller inte. Några viktiga tekniker som är obligatoriska är Spatial Multiplexing och Frame Aggregation.

data-frame Kanalmatrix_MIMO

2,4 GHz och/eller 5GHz
Standarden medger att använda 2,4 GHz eller 5 GHz eller båda (dual-band). Accesspunkter för 802.11n bör kunna köra 2,4 GHz och 5 GHz samtidigt.

Vilken hastighet får man med 802.11n?

Man läser ofta att 802.11n går i 600Mbit/s. För att uppnå detta behövs för det första 4×4 MIMO. Du behöver alltså en accesspunkt med fyra radioelement samt en klient med fyra radioelement för att kunna hantera fyra samtidiga dataströmmar. Dessutom måste Spatial muliplexing och Channel Bonding vara aktiverat. Då man kan uppnå 150Mbit/s med en dataström med 802.11n så blir det 150×4 i maximal hastighet.

Den vanliga hastigheten med dagens 11n-accesspunkter är på 150Mbit/s. I ren dataöverföring (på TCP/IP-nivå) när man mäter i optimala förhållanden blir detta 60-90Mbit/s.

Vilka hastigheter som kan uppnås beror på en mängd saker, bland annat hur många antenner som ingår i MIMO-antennen. Minst 2 och max 4 antenner kan användas. Även kanalbredden påverkar. Om man har möjlighet att använda 40 MHz kanalbredd får man dubbel kapacitet, men begränsningar i antalet kringliggande AP. En möjlighet är att använda klienter som stöder 5GHz-bandet och där använda bredare kanaler för bättre spridning.

Den maximala hastigheten som kan uppnås vid optimala förhållanden och med utrustning som stöder alla ingående tillägg kan man komma upp i hastigheter på 600 Mbps. En utförlig förklaring hur detta sker finns här »

top-data-rates