Båda dessa standarder har med snabbare roaming att göra. Dvs hur en WiFi-klient kan byta AP på snabbaste sätt.

802.11k hjälper klienten att identifiera bästa AP’n att gå över till. AP’n kan förse klienten med en rapport om vilka ’AP-grannar’ som finns tillgängliga som kan vara lämpliga att gå över till.

802.11r publicerades 15 juli 2008 och möjliggör snabb övergång mellan AP. Den etablerar säkerhet och Quality of service med den kommande AP innan roaming/övergången sker. Den återanvänder 802.1x säkerhetsnycklar utan att introducera nya säkerhetsluckor.

Dessa standarder är applicerbara på klienter som är tidskänsliga som t ex IP-telefoner men underlättar även för andra WiFI-klienter.