802.11ac

Den nya standarden för Wi-Fi; 802.11ac ger datahastigheter upp till 6,77 Gbps, med verklig överföringshastighet TCP/IP på cirka hälften dvs 3 Gbps.

802.11ac blev godkänd som standard av IEEE i januari 2014. Standarden är bakåtkompatibel, vilket gör att klienter (PC, telefoner, etc) tillverkade efter äldre standarder (802.11 a/b/g/n) kan kommunicera mot en 802.11ac accesspunkt.

11ac är en 5 GHz-baserad teknik, där det finns gott om radiospektrum vilket minskar risken för störningar och med andra accesspunkter. Jämfört med den tidigare 802.11n-standarden är skillnaderna i huvudsak:

  • bredare kanaler (upp till 160 MHz)
  • fler samtidiga MIMO strömmar (upp till 8 spatial streams)
  • mer effektiv modulering
  • multi-user MIMO nedladdningsström möjliggör upp till fyra samtidiga strömmar till mobila enheter (MU-MIMO enheter)
  • Riktning av sändningen (Beamforming) i riktning mot klienten för ökad överföringshastighet och räckvidd

Sammantaget ger detta olika hastigheter beroende på vilka av dessa funktioner som är aktiverade hos klienternaoch hos AP’n.

Maximalt teoretiskt kan man uppnå 6,77 Gbit/s i datahastighet med en 8 antenners accesspunkt, 4 st 2-antenners klienter, MU-MIMO och 160 MHz kanaler.

802.11ac_8x8 MIMO

Vi kommer att se varianter av detta hos leverantörerna, då dagens chipset inte har alla funktioner och leverantörernas implementering varierar. Räckvidden kommer att bli begränsad med 802.11 ac. Om vi generellt säger att dagens WiFi har en räckvidd av 100-150 m beroende på väggar/hinder och miljö kommer 802.11ac ha en räckvidd på 10-40 m.

802.11ac ställer större krav på att accesspunkten är rätt konfigurerad vid installationen och att radiomätning (site survey) gjorts för att säkerställa kapacitet och räckvidd.

802.11ac kommer till marknaden i etapper – kallat Fas i tabellen nedan.

802.11ac använder endast 5 GHz-bandet, medan 802.11n använder både 5 GHz och 2,4 GHz. Högre frekvensband ger snabbare överföring medan lägre band längre räckvidd. Vi rekommenderar att ni använder accesspunkter som har dubbelradio på både 5 GHz och 2,4 GHz för att förena hög överföringshastighet med lång räckvidd.

FasBandbredd per kanal (väljs i accesspunkten)Total användbar bandbredd med Dynamic Frequency Selection (DFS) kanalernaAntal icke överlappande kanaler med Dynamic Frequency Selection (DFS) kanalerna medräknadeTotal användbar bandbredd utan Dynamic Frequency Selection (DFS) kanalernaAntal icke överlappande kanaler utan Dynamic Frequency Selection (DFS) kanalerna
120 MHz (11a/n/ac)420 MHz21180 MHz9
140 MHz (11n/ac)360 MHz9160 MHz4
1 & 280 MHz (11ac)320 MHz4160 MHz2
2160 MHz (11ac*)320 MHz2160 MHz1

Dynamic Frequency Selection (DFS) är kanaler som i första hand är avsedda för radartjänster och som används för WiFi om radar inte kan detekteras av accesspunkten.