WiFi-teknik:
– Vad är WiFi?
– Vad är grundförutsättningen för ett välfungerande WiFi-nät?
– CSMA/CA
– Signal och frekvenser
– 802.11
– Roaming

WiFi-projektering och installation:
– WiFi-inmätning (Site survey)
– AP-plan inkl montering
– Eftermätning (Site survey)

WiFi-felsökning:

– Viktors WiFi-triangel
– Är WiFi-felet?
– Identifiera felet (om det inte är uppenbart, ex fel lösen..)
Fysisk installation?
Var och vilka?
Vilket band?

– Åtgärda felet
Optimera kanaler
Placera/montera om

– Om ovan inte hjälper

Uppdatera WiFi-systemet
Uppdatera klienter