NoWire utför tillsammans med eller för sina partners räkning olika former av inmätningar. I de flesta fall när det gäller WiFi eller 802.11 lösningar så handlar det om att göra ett besök för att studera miljön lösningen ska finnas i och att därefter göra faktiska tester med klienter och accesspunkter. När NoWire utför dessa mätningar testar vi samtliga standarder, noterar signalstyrkan, brusnivåer och andra störmoment som påverkar lösningens utformning. På detta sätt kan man direkt säga att den föreslagna lösningen kommer att fungera bra eftersom man i praktiken har testat lösningen innan man köper produkten.

Efter genomförd miljöstudie och radiotest samlar man sedan ihop alla fakta och gör en radioplanering. Radioplaneringen talar sedan om vart och hur man kan placera accesspunkterna och visar också vilka signalnivåer man har att arbeta med inom respektive cell. I radioplaneringsfasen tar man också hänsyn till önskade bandbredder och antal användare på respektive accesspunkt och totalt i lösningen. I detta skede och med tillräckligt underlag från beställaren kan vi också med mycket stor träffsäkerhet rekommendera den optimala produktmixen för just denna lösning.

ess-laptop_small

Radioprediktering
I större radiolösningar i utomhusmiljö utför man en annan form av inmätning och denna kallar vi istället för prediktering. Predikteringen görs i en simulator där man tar hänsyn till tex. byggnader, lövskog, vatten, barrskog, höjdskillnader såsom berg, dalar, gropar etc. Predikteringen använder man sedan som underlag för vidare diskussion och optimering av lösningen. Observera att prediktering i sig varken garanterar bandbredd eller liknande, utan denna utgår ifrån en vågutbredningsmodell som i detta fall heter Okahura efter sin skapare. Vågutbredningsmodellen visar alltså signalstyrkan och hur denna för sig i den miljö man väljer att mäta. Detta är givetvis en mycket god indikation på hur lösningen kan göras på bästa sätt och också ett sätt att jämföra olika moduleringars genomslag i miljön.

Kraften, stabiliteten eller signalstyrkan är grunden för vilken tilläggsmodulering (utöver OFDM) man använder. Moduleringen är sedan grunden för hur mycket data du till exempel kan transportera på den enskilda radiolänken vilket i sig sedan kan avgöra hur många användare du kan täcka in eller vilken bandbredd du har att fördela.

Radioprediktering använder man sig i huvudsak av när det gäller mycket stora WiFi-lösningar eller WiMAX-lösningar där man till exempel ska täcka in en kommun eller ett län.